3 ruble srebrem 1841 Wenzl - PMG 20 - piękny i naturalny

Data sprzedaży:
Cena wywoławcza: 25 000,00 zł
Cena sprzedaży: 27 000,00 zł
(nie zawiera opłaty aukcyjnej)

Dużej rzadkości walor, a zarazem jedyny rocznik trzech rubli srebrem obok rocznika 1858, który pojawia się na rynku kolekcjonerskim. Równolegle jest to w praktyce najwyższy dostępny nominał rubli srebrem, stąd też jest to bardzo potrzebna i ceniona typologicznie pozycja dla kolekcjonerów polskich banknotów. W naszej opinii są to nadal jedne z najbardziej niedoszacowanych banknotów polskich, których rzadkość jest tak duża, że niewielu kolekcjonerów próbuje swoich sił z tym jakże trudnym do uzbierania tematem.  Naszym zdaniem niedowartościowanie tego działu ma swoje korzenie jedynie po stronie popytowej, bowiem po stronie podażowej ruble srebrem pojawiają się ekstremalnie rzadko. Śladowa podaż wysokich nominałów rubli srebrem to efekt dużej siły nabywczej w okresie obiegu oraz co najistotniejsze pełna i długotrwała wymienialność w okolicznościach dziejowych, pozbawionych gwałtownych wydarzeń. Kolokwialnie można powiedzieć, że garstka egzemplarzy cieszących nasze oczy, to te, które w nieznanych okolicznościach zostały niezauważone, a tym samym niewymienione na monetę kruszcową. Kolekcjonerom przerażonym mnogością roczników, nawet przy wysokich nominałach, rekomendujemy uzbieranie dwóch jakże odmiennych kolorystycznie odmian jedno-rublówki (zielonej i orzechowej) oraz dwóch graficznie różnych odmian trzyrublówk,i to jest wczesnej z datą emisji 1841-46 oraz późnej z datą emisji począwszy z rokiem 1850 kończąc na 1858. Takie podejście pozwala nam wizualnie wypełnić lukę w dziale rubli srebrem przy jak najmniejszym uszczupleniu budżetu. Egzemplarz będący przedmiotem licytacji to jeden z najlepiej zachowanych jakie mieliśmy w ofercie. Przede wszystkim jest to banknot w pełni naturalny, bez śladów jakiejkolwiek ludzkiej ingerencji. Uwagę zwraca niespotykana przy rublach świeżość. Papier jest w bardzo dobrej kondycji, czysty z oryginalną fakturą i bez rażących mankamentów. Kolorystyka naturalna, a suchy stempel obustronnie czytelny.  Kilkukrotnie złamany, drobne nieświeżości krawędzi, ale oglądając banknot pod światło nie dostrzegamy mocnych i wielokrotnych śladów składania. Celowo ogradowany aby ułatwić jego przechowanie oraz dalszy obieg, bowiem ruble srebrem charakteryzują się niezwykle kruchym oraz podatnym na czynniki środowiskowe papierem. Przyznana nota, choć numerycznie niska to nadal mieści się w granicach Very Fine w skali Sheldona. Duża rzadkość w pięknym, naturalnym stanie zachowania. Tak atrakcyjna trzyrublówka z proweniencją z Kolekcji Lucow będzie zawsze stanowić o sile każdego zbioru. Zdecydowanie polecamy! 

Stan zachowania: PMG 20
Literatura: Miłczak A23