10 złotych 1924 - III EM A - PMG 25 - NAJWYŻSZEJ RZADKOŚCI BANKNOT

Data sprzedaży:
Cena wywoławcza: 10 000,00 zł
Cena sprzedaży: 29 000,00 zł
(nie zawiera opłaty aukcyjnej)

Bezdyskusyjnie jeden z trzech najrzadszych obiegowych polskich banknotów XX wieku. Dotychczas 10 złotych 1919 z brązową klauzulą przytaczano, w tym i przez nas jako najrzadszy banknot poprzedniego wieku, aczkolwiek ostatnie kilka notowań tej pozycji pozwala nam poddać dyskusji to twierdzenie. 10 złotych 1924 trzeciej emisji to banknot, który nie został ujęty w pierwszym wydaniu katalogu Czesława Miłczaka. Następnie w środowisku pasjonatów toczono dyskusje, czy owa "trzecia" pałeczka w numeratorze przed EM jest oby oryginalna. Dość szybko obalono te zarzuty i dla wielu to właśnie ten banknot okrzyknięto najrzadszym. Niemniej kilka regularnych notowań na przestrzeni dwóch lat począwszy od roku 2008 zdyskredytowało przyznany tytuł. Ostatnie lata i brak aukcyjnych notowań pozwala nam ponownie wprowadzić "trzecią" emisje do dyskusji o miano najrzadszego polskiego banknotu ubiegłego wieku. Egzemplarz o albumowej prezencji, która jest efektem mistrzowskiej konserwacji. Prace śmiemy tak nazwać, bowiem pomimo iż banknot poddano zabiegom naprawy rozdarć na marginesach oraz rozprostowaniu raczej nielicznych złamań to nadal możemy zauważyć charakterystyczną kratkowaną fakturę papieru(proszę zobaczyć na koło gdzie widnieje znak wodny). Oczywiście jej struktura jest zniwelowana, ale wielokrotnie przy totalnej konserwacji, wykonanej bez wyczucia banknot traci swoje naturalne cechy na całej powierzchni. Pozwala nam to sądzić, że duży zakres prac wykonano punktowo z niesłychanym wyczuciem. Kolorystyka przytłumiona. Warto zaznaczyć, że banknot ten nigdy nie został odnotowany w stanie lepszym niż +3, a wszystkie inne znane sztuki to banknoty wyraźnie obiegowe. Podkreślić należy, że przytoczone 10 złotych 1919 z brązową klauzulą oficjalnie odnotowano już trzykrotnie w stanach emisyjnych lub około emisyjnych. Kolejna okazja nabycia trzeciej emisji może nieprędko się powtórzyć, a czekanie na egzemplarz w stanie emisyjnym jest zadaniem praktycznie niewykonalnym. Przyznany wskaźnik rzadkości w Kolekcji Lucow R8 jest naszym zdaniem przyznany delikatnie na wyrost, aczkolwiek R7 jest jak najbardziej adekwatne zważywszy, że odnotowano nie więcej niż 10 sztuk!Ogromnej rzadkości walor, o którego istnieniu przez lata środowisko kolekcjonerów pieniądza papierowego nie miało pojęcia. Walor nienotowany w ładnych stanach i brakujący w większości, nawet zaawansowanych zbiorów. Pozycja po części mityczna z racji na mnogość wysnutych na jej temat teorii, piękna graficznie z najbardziej cenionej międzywojennej emisji złotówek po reformie Grabskiego. Bez wątpienia o dużym potencjale inwestycyjnym, a jej kolejne notowanie raczej nieprędko będzie mieć miejsce.  Na bazie przeprowadzonej przez nas ankiety na naszym profilu firmowym uznany przez kolekcjonerów za nieznacznie, ale rzadszy niż 10 złotych 1919 z brązową klauzulą. ZDECYDOWANIE POLECAMY!

Stan zachowania: PMG 25 NET
Literatura: Miłczak 58b, Lucow 608(R8)