Nike, 5 złotych 1932 Warszawa - NAJRZADSZA MONETA II RP

Data sprzedaży:
Cena wywoławcza: 18 500,00 zł
Cena sprzedaży: 68 000,00 zł
(nie zawiera opłaty aukcyjnej)

Najrzadszy rocznik Nike.

Najrzadsza obiegowa moneta II RP, która wybita została w relatywnie wysokim nakładzie, ale zdecydowaną większość tegoż rocznik przetopiono. Jak pisze w swoim katalogu Jerzy Chałupski "Po wycofaniu tej emisji z obiegu, mennica warszawska przetopiła 22,8 miliona pięciozłotówek z łącznego nakładu wynoszącego 26,7 miliona. Przetopiono zdecydowaną większość monet z rocznika 1932, stąd jego wielka rzadkość i wysokie notowania rynkowe."

Egzemplarz w poprawnym stanie zachowania. Postać Nike niemocno wytarta obiegiem, dobrze czytelna. Tło połyskowe, nieznacznie wybłyszczone. 

Najrzadsza obiegowa moneta II RP. 
Stan zachowania: 3/+3 R6
Literatura: Parchimowicz 114e, Chałupski 2.22.5.a (R6)